Более 2 тыс. военнослужащих ЗВО завершили обучение в новейшем Центре боевой подготовки в Мулино

http://vpk.name/news/136548_bolee_2_tyis_voennosluzhashih_zvo_zavershili_obuchenie_v_noveishem_centre_boevoi_podgotovki_v_mulino.html